thu2b9852e6Krok
thu2a28aef0_Krok (6)
Skriv ut

Pipehatt elektrisk RS 9

Lager trekk i pipen.

Pipehatten kan brukes til alle brenseltyper, men egner seg spesielt til bruk ved fastbrenselkjeler, peiser og vedovner.

Pipehatten plasseres på toppen av skorsteinen, slik at den lager undertrykk i røykrør og skorstein.

Motoren er temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelager.

Pipehatten kan lukkes opp slik at feieren har grei adgang til å feie skorsteinen. I avkaståpningen er det montert et nett i rustfritt stål som finger og fuglevern